ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
ประธานกลุ่ม 4
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
มุมน่ารู้
ดาวน์โหลด
e-citizen
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2014
ปรับปรุง 24/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 301324
Page Views 414870
คลิปน่าสนใจ
แบบฟอร์มต่างๆ
ใบสำคัญรับเงิน กลุ่ม 4
คณะผู้บริหาร

พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี
ประธาน

พระสุธีวชิราภรณ์
รองประธาน

พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล
เลขานุการ

นายลอย แดงอิ่ม
นักวิชาการศาสนศึกษา ฝ่ายวิชาการ

นางธนพร ขยันกิจ
นักวิชาการศานศึกษา ฝ่านประสานงานส่วนกลาง

นางสาววิชนีย์ บุญปล้อง
นักวิชาการศาสนศึกษา ฝ่ายธุรการ บัญชี-การเงิน