ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
ประธานกลุ่ม 4
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
มุมน่ารู้
ดาวน์โหลด
e-citizen
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2014
ปรับปรุง 24/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 301328
Page Views 414874
คลิปน่าสนใจ
แบบฟอร์มต่างๆ
ใบสำคัญรับเงิน กลุ่ม 4
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปริยัติสัมพัน์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย" (อ่าน 179) 26 ธ.ค. 60
ประกาศสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาด้านวิชาการ ประจำสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ (อ่าน 243) 22 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักวิชาการศาสนศึกษา ประจำสำนักงานกลุ่มที่ 4 (อ่าน 288) 15 พ.ย. 60
รายการและเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 238) 15 พ.ย. 60
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 234) 02 พ.ย. 60
ประกาศมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รร.ปส. (อ่าน 482) 14 มิ.ย. 60
ข้อมูลข่าวสารการจัดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (อ่าน 347) 14 มิ.ย. 60
ประกาศและใบสมัครนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๑) (อ่าน 707) 15 พ.ค. 60
แบบรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 456) 08 พ.ค. 60
ผลสอบ B-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (เรียงอันดับ) (อ่าน 370) 23 มี.ค. 60
ผลสอบ B-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 (เรียงอันดับ) (อ่าน 724) 23 มี.ค. 60
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกาศเมื่อ 11 ต.ค.59) (อ่าน 434) 02 มี.ค. 60
สาส์นจาก ผอ.พุทธฯ ชาติ เนื่องในวันครู ปี 2560 (อ่าน 393) 12 ม.ค. 60
โครงการอบรมหลักสูตร STEM education (อ่าน 450) 19 ธ.ค. 59
ประกาศเลื่อนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ (อ่าน 441) 19 ธ.ค. 59
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 465) 30 พ.ย. 59